Menorca Top Llocs d'Interès

Naveta dels Tudons

Monuments | Ciutadella
Naveta dels Tudons 4.5 8
8 ratings4.5

La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa.És l'edifici més antic de tota Europa, 1500 anys abans de Crist. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC. Detall dels forats que amb el pas del temps s'han format a la coberta de la naveta, construïda amb lloses planes. Interior de la naveta. S'aprecia que es divideix en dos nivells separats per lloses. Vista de la cambra superior de la naveta, on s'aprecien els diferents tipus de pedra emprats per a la seva construcció: més petites i regulars per a les parets, i grans lloses planes per a la coberta i el terra del primer pis. Vista de la porta d'entrada des de l'interior de la cambra inferior. Es poden apreciar les lloses que separen els dos pisos. Alguns objectes de l'aixovar funerari trobats a la naveta durant l'excavació arqueològica estan exposats al Museu de Menorca, a Maó. Els cossos, si bé estaven desordenats, anaven acompanyats dels aixovars personals amb què van ser enterrats: braçalets de bronze, botons d'os i alguna arma de bronze. També es van trobar olletes, gots de ceràmica i un tap d'os decorat, que formava part d'un estoig on es guardaven cabells d'algun dels difunts, la qual cosa és un tipus de ritual funerari habitual d'aquesta època. La forma, que recorda una nau invertida, és la que va proporcionar el nom de “naveta” al monument. La seva entrada porta a un petit corredor que condueix a la cambra superior i a una segona porta que dóna a la cambra inferior. El pis del mig i la coberta superior estan construïts amb grans lloses que actuen de bigues. No es pot entrar ni pujar a la naveta per motius de seguretat i conservació del monument.

Naveta dels Tudons
Spain Monuments
Contact
Address:

Camí Estudons

Menorca
Neighborhood: Ciutadella
Nearby Places Naveta dels Tudons

Display distance in Feet | Meters

Download your Menorca guide!

Favorites