Menorca Top Llocs d'Interès

Bastión de Sa Font

Museus | Ciutadella
Bastión de Sa Font 4.0 1
1 ratings4.0

En 1287 Menorca és conquerida per Alfons III el Liberal, que incorpora l'illa a la corona d'Aragó. En aquest moment es comencen a construir les muralles medievals que envoltaven Ciutadella a imitació de les de Perpinyà. Es construeixen 5 bastions per protegir les cinc portes que s'obrien a les muralles, una de les quals es deia portal de sa Font, on hi ha el bastió. Amb l'atac dels turcs de 1558, les muralles es destrueixen, però no es porta a terme la reconstrucció fins ja avançat el segle XVII, a causa de la crisi soferta per la ciutat arran d'aquest esdeveniment. Entre 1677 i 1692 es construeix l'actual bastió de sa Font, amb finalitat militar. I en ell s'emmagatzema el blat, procedent dels ingressos de l'delme. La seva fisonomia exterior massissa sense gairebé cap obertura respon a aquesta funció militar. En 1869, un cop perduda la funció defensiva, el bastió va passar a mans de la Hisenda Pública. El 1881 es subhasten els lots de les muralles, i l'Ajuntament compra el bastió per convertir-lo en monument històric, i es demoleix la resta de l'drap de les muralles que envoltaven la ciutat en 1889. El 1902, en els magatzems de l'bastió, s'inaugura una fàbrica de gas per a l'enllumenat públic i privat de la ciutat per iniciativa de la Companyia general d'enllumenat per acetilè de Barcelona. El bastió en el seu origen també tenia funció d'aljub, amb una capacitat de 250.000 litres i es proveïa amb aigua de pluja. Aprofitant aquestes característiques, en 1925 s'inauguren les canalitzacions que des del bastió subministraran aigua a la ciutat, i s'obre la primera font pública de Ciutadella. Amb l'entrada en servei dels pous de l'aigua des Caragolí, aquests elements que van debilitant l'estructura de la fortificació perden funcionalitat; i, amb la restauració de l'bastió per ubicar-hi el Museu Municipal, aquests elements s'eliminen. Les obres de restauració de l'edifici s'inicien en la dècada dels vuitanta i no es conclouen fins al 1995, data en la qual s'inicia una nova fase d'ús per a aquest monument, declarat BIC, com a seu de Museu Municipal de Ciutadella

Bastión de Sa Font
Spain Museus
Contact
Address:

Carrer Costa de Sant Joan, Menorca

Menorca
Neighborhood: Ciutadella
Telephone: 971 380 297
E-mail: Send an email
Nearby Places Bastión de Sa Font

Display distance in Feet | Meters

Download your Menorca guide!

Favorites